Vår verksamhet

Hos oss är alla hyresgäster lika viktiga oavsett om du hyr en liten eller stor yta. Vi har ett helhetsansvar för våra fastigheter då vi äger såväl mark som fastigheter och själva sköter förvaltning och underhåll ihop med några få lokala entreprenörer.

För dig som hyresgäst innebär detta att du får en nära kontakt med din hyresvärd och att vi tillsammans kan planera för ert företags behov av att anpassa er lokal på kort och lång sikt.

Vi är medlemmar i Fastighetsägarna och har skrivit under deras etiska regler vilket är en kvalitetsstämpel på att vi följer regler som innebär att vi värnar om goda och förtroendefulla relationer till våra hyresgäster.