Om Surte Lagerservice

Vi är ett mindre och personligt fastighetsföretag som äger och förvaltar 37 000 m2 kommersiella fastigheter och 40 000 m2 uthyrningsbar mark. Vi har många typer av lokaler i 12 fastigheter alla centrerade kring gamla Surte Glasbruk ca 10 minuter norr om Göteborg.

Bland våra hyresgäster finns flera stora företag, till exempel har vi wellpapplager för DHL, saltlager för Hansson och Möhring, uppställningsytor för St Eriks mfl samt lager för cement och kalk för Cemex.

Vi har också mindre lokala företag som har sina kontor och verksamhetslokaler hos oss och många olika typer av verkstadsföretag.

För Ale kommun har vi byggt om en av av våra verksamhetslokaler till en brandstation.

Hos oss är alla hyresgäster lika viktiga och vi strävar efter att hitta den bästa lokallösningen för dig och ditt företag